Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Proyectos financiados y/o cofinanciados por organismos públicos

Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0

Axudas e financiamento do Igape a proxectos de investimento empresarial

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Co fin de seguir optimizando a eficiencia enerxética das nosas instalación, e coma mostra do cumprimento do noso programa de mellora enerxética e sostenibilidade, en TMC CANCELA realizamos unha nova mellora nas nosas instalacións en Tordoia – A Coruña, coa instalación dun sistema solar fotovoltaico para autoconsumo de 99,90 kWp, ao abeiro da Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Enerxía Fotovoltaica para o ano 2021-2022, estando a Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

PROGRAMA PRINCIPIA 2018

Maquinaria Agrícola Cancela S.L.U. é beneficiaria dunha  subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o  fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia. Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 24 de abril de 2018 (Programa Principia).

PRESTAMOS IGAPE IFI industria 4.0

Maquinaria Agricola Cancela S.L.U. resultou beneficiaria dun préstamo do programa IGAPE IFI industria 4.0 (Resolución do IGAPE do 16 de Outubro de 2017 – Bases reguladoras).

Con este préstamo financiouse o incremento do capital circulante asociado a un investimento en inmovilizado material destinado á modernización da fábrica.

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, „MAQUINARIA AGRÍCOLA CANCELA S.L.U.“ ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pymes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

INTERNACIONALIZACIÓN

“Esta empresa participa no Programa Galicia Exporta Empresas 2016″

  • Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
  • Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
  • Programa Galicia Exporta Empresas 2016

 

Como apoio ao proceso de internacionalización, TMC CANCELA, ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

PRESTAMOS JEREMIE-IGAPE

Maquinaria Agricola Cancela obtivo un préstamo do programa IGAPE-JEREMIE (Resolución do IGAPE do 3 de xuño de 2014 – Bases Reguladoras).

Este préstamo financiou a ampliación da capacidade productiva da empresa destinándose tanto a ampliación das instalacións como á incorporación de nova maquinaria.

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.